TENNIS DESPÍ

ESCOLA NENS

La nostra escola de Tennis i Pàdel està dirigida a nens i joves entre 4 i 18 anys.

El Club proposa tots els nivells necessaris perquè els alumnes interessats puguin assolir les seves expectatives.

L'escola ofereix classes totes les tardes de dilluns a divendres i tots els matins de dissabte, disposa de diferents grups en funció de l'edat i el nivell de l'alumne.

../TennisDespi/img/navigation_previous.png

Escola Tennis

 

 

MINI TENNIS (de 4 fins a 6 anys)

Els introduïm en els aspectes tècnics del tennis i primeres nocions del reglament, utilitzant material esportiu específic per a la seva edat i impulsant les relacions interpersonals.

Anys

Dies Horari

Preu / any *

2015-2016

Dilluns i Dimecres 17:30 - 18:30

490 

2016

Dissabte 10:00 - 11:30

445 

2015 - 2016 Dissabte 11:30 - 13:00

445 

* Preus per any de setembre a juny

INICIACIÓ (de 7 fins a 14 anys)

Treballem les habilitáis coordinatives amb els elements bàsics de l'esport perquè tinguin una visió global del tennis. Els iniciem en la competició i en el joc per equips, i els ensenyem el concepte de l'èxit i el fracàs...

Anys

Dies Horari

Preu / any *

2011 - 2013

Dilluns i Dimecres

17:30 - 18:30

550 

2011 - 2013

Dimarts i Dijous

17:30 - 18:30

550 

2007 - 2010

Dilluns i Dimecres

18:30 - 19:30

550 

2007 - 2010

Dimarts i Dijous

18:30 - 19:30

550 

2007 - 2013

Divendres

17:30 - 19:00

510 

2011 - 2013

Dissabte

10:00 - 11:30

510 

2007 - 2010

Dissabte

11:30 - 13:00

510 

* Preus per any de setembre a juny

JOVES (de 15 fins a 18 anys)

Desenvolupem la tècnica, la tàctica, el compliment del reglament i fair-play en el joc. Impulsem la competició inter-grups i els fem veure el valor de la seva evolució per determinar opcions de futur.

Dies

Horari

Preu / any *

Dimarts i Dijous

19:30 - 21:00

950 

Divendres

16:00 - 17:30

630 

Dissabte

10:00 - 11:30

630 

Dissabte

11:30 - 13:00

630 

Dimarts, Dijous, Divendres i Dissabte

1205 

* Preus per any de setembre a juny

TECNIFICACIÓ (de 7 fins a 14 anys)

Treball més específic e intens amb preparació física, calendari trimestral de competició i seguiment.

Dies

Horari

Preu / any *

Dilluns, Dimecres i Divendres

17:30 - 19:30

1815 

Dimarts i Dijous

17:30 - 19:30

1210 

* Preus per any de setembre a juny

/TennisDespi/img/navigation_next.png

Escola Pàdel

 

 

PÀDEL INICIACIÓ (de 7 fins a 16 anys)

Treball de totes les habilitats coordinatives que estan implicades i de tots els cops específics del Pàdel amb l'objectiu de saber aplicar-ho al joc real.

Anys

Dies Horari

Preu / any *

2011 - 2013

Dilluns i dimecres

17:30 - 18:30

680 

2011 - 2013

Dimarts i dijous

17:30 - 18:30

680 

2004 - 2010

Dilluns i dimecres

18:30 - 19:30

680 

2004 - 2010

Dimarts i dijous

18:30 - 19:30

680 

2004 - 2013

Divendres

17:30 - 19:00

510 

2011 - 2013

Dissabte

10:00 - 11:30

510 

2004 - 2010

Dissabte

11:30 - 13:00

510 

* Preus per any de setembre a juny

PÀDEL COMPETICIÓ (de 7 fins a 16 anys)

AMB TONI BUENO

Fer un pas més enllà amb 1,5 hores d'entrenament tècnic/tàctic a pista més 1 hora de preparació física, calendari de competició amb seguiment.

Dies

Horari

Preu / any *

Dilluns, Dimecres i Divendres

17:30 - 20:00

1815 

Dimarts i Dijous

17:30 - 20:00

1210 

* Preus per any de setembre a juny

 

 
 
 
 
 
 
 
 

../TennisDespi/img/navigation_previous.png